V Í T E J T E   V  M Í S T N Í   K N I H O V N Ě  S E M E C H N I C E

ADRESA – Semechnice č. 129 (budova Obecního úřadu)

KNIHOVNÍK – Jana  Doubková      Telefon  -  494 608 241 (Obecní úřad)

PŮJČOVNÍ HODINY – pondělí - duben - září  17 – 19 h.  - říjen - březen  16 – 18 h.

 

Půjčování knih – ZDARMA

 

SOUČASNÁ KNIHOVNA

Oddělení pro dospělé

kromě  beletrie  jsou zvlášť odděleny:  

- detektivky, krimi, sci-fi  

- historická literatura  - cestopisná  

- o přírodě  

- naučná o zdraví a zdravé výživě

 

Oddělení pro mládež  

- beletrie pro chlapce i dívky  

- poezie pro děti  - pohádky  

- příběhy z dějin, báje a pověsti  

- naučná literatura a příběhy ze života v přírodě  

- encyklopedie z dějin, přírody a techniky  

ČASOPISY

Květy – rodinný týdeník

21.století – měsíčník – revue objevů, vědy, techniky a lidí

dTest – měsíčník pro spotřebitele – testy a porovnání různých výrobků

Moje země – vychází 6 x do roka – magazín o krásách a zajímavostech našich zemí

 

K dispozici je i VÝMĚNNÝ SOUBOR knih z Městské knihovny Opočno, 2x ročně vyměňovaný.

 

REGIONÁLNÍ  LITERATURA          B-beletrie         N-naučná      

B Václav Horyna – Pověsti českého severovýchodu

B Jiří Mach – Pověsti z Orlických hor a Podorlicka

B Rudolf Zrúbek – Pohádky a báje orlického kraje

B Jiří Frýzek – Ze starých kronik Podorlicka

B Jiří Mach – Příběhy ze starých listin

B Jiří Mach – Střípky z minulosti Podorlicka

B Jiří Mach – Příběhy od Zlatého potoka

B Josef Lukášek – Pohádky z Orlických hor

 

N Pavel Imrich – Rychnovsko, Orlické hory a  Podorlicko

N Miloš Štraub – Tajemné podzemí - Východní Čechy

N kolektiv – Orlické hory a Podorlicko – přírodou, dějinami, současností

N  Radovan Dražan – Věznění, propuštění a osvoboz.  obč. okr. RK  1939-45

N  Radovan Dražan – Holokaust Židů okresu RK 1939-45

N Jiří Mach – Křesťanství v Podorlicku N Josef Juza – Významné osobnosti okr. RK

N Josef Juza – Čs.legionáři okr. RK v letech 1914-18, I. – III.

 

V roce 2014 bylo registrováno 26 čtenářů, z toho 10 dětí.

Aktuality