O obci

Mapa se znázorněním kde se nachází obec SemechnicePanorama obce Semechnice

 Pro větší formát klikni zde

  Naše obec se nachází v podhůří Orlických hor na dohled Opočenského zámku. Leží podél obecní silnice vedoucí od Opočna směrem na Trnov.

  Zeměpisná poloha: 50o15´30´´ severní šířky a 33o49´ východní délky

  Nadmořská výška: 280 m

  Obcí protéká řeka, tzv. jižní větev Zlatého potoka (dříve Opočenský náhon), odbočuje v Cháborách ze Zlatého potoka, tekoucího na Dobrušku.

  Svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 776 ha. Z toho je 579 ha zemědělské půdy, 74 ha lesní půdy, 68 ha vodní plocha, 16 ha zastavěná plocha a 39 ha je zařazeno do ostatních ploch.

  První sčítání obyvatelstva v roce 1889 uvádí počet celkem 692 trvale bydlících obyvatel. V průběhu let počet neustále klesal, až se ustálil na nynějších 361.

Další informace hledejte výběrem v menu v pravo nahoře.

Aktuality