Historie

  Obec Semechnice se nachází v podhůří Orlických hor. Leží podél obecní silnice vedoucí od Opočna směrem na Trnov. Katastrální území má rozlohu 776 ha. Z toho 579 ha zemědělské půdy, 74 ha lesní půdy, 68 ha vodní plochy a zbytek je zařazen do ostatních ploch.

  Zeměpisná poloha: 50o15´30´´ severní šířky a 33o49´ východní délky Nadmořská výška: 280 m Obcí protéká řeka, tzv. jižní větev Zlatého potoka (dříve Opočenský náhon), odbočuje v Cháborách ze Zlatého potoka, tekoucího na Dobrušku. Katastrem obce protéká také Houdkovický potok, vlévá se do Zlatého potoka za podnikem PZP Komplet, a.s. na tzv. širočině.

  První písemná zmínka o Semechnicích je z roku 1364. K obci Semechnice náleží osada Podchlumí, o níž je první písemná zmínka v roce 1836. Nad osadou v lese Chlumu na strmém ostrohu stával v dávné době hrad, po kterém ještě zůstaly zbytky zdí a valů. Z toho lze usuzovat, že Podchlumí bylo vlastně podhradím. Semechnice jsou prastarého slovanského původu, svědčí o tom nálezy starých mohyl v lese Chlumu. Podle nálezů úlomků náramků a jehlic patří tyto mohyly starším do doby bronzové zvané též Únětické. Název obce je pravděpodobně rodového původu, neboť vzniklo od jména Semech nebo Semechna, který buď Semechnice založil nebo byl rodinným vladykou nebo starostou v obci. K obci patřila dříve ještě osada Pustina u lesa Chlumu směrem na Dobrušku.

  Nový heraldický znak obce vychází ze staré obecní pečeti Semechnic, tvořenou kulatým polem s jednoduchým lemem a obrazem muže-rolníka s kloboukem a v prostém oděvu sejícího na několika vodorovnými pruhy naznačeném poli. Nad rolníkem v heraldicky pravé části obrazu dále spatřujeme tzv. Boží oko, znázorněné v tradiční podobě oka v trojúhelníkovém poli se zářícími paprsky. V heraldicky levé části je zobrazen heraldický oválný štít se zdobným lemem, v němž lze rozpoznat figuru tzv. kosmého břevna se třemi předměty, jež připomínají nejvíce trojici prstenů nebo přasek. V linkou odděleném majuskulním opise v horní části obrazu se pak uvádí: „ OBECZ SEMECHNICZ“.

Znak_semechnice                         Vlajkasemechnicel  

  Na novém znaku obce zpracovaném heraldikem Mgr. Janem Tejkalem z Ostravy, znázorňují tři obilné klasy heraldicky adekvátně stylizovaný přepis historického pečetního znamení obce s obrazem rolníka sejícího na poli. Počet klasů pak současně vystihuje počet místních částí obce – Semechnice, Podchlumí a dnes již zaniklou Pustinu. Figura břevna obecně odkazuje na erby některých majitelů panství Opočno, k němuž obec v minulosti patřila.Kosmá orientace břevna přitom odkazuje na erb z pečeti obce, zatímco typy dělení vyjadřují variantně tyto další charakteristiky obce:
- vlnitý řez: rybníky
- cimbuřový řez: hrad Opočno, hradiště v Chlumu

  Figura lilie připomíná mariánskou kapli v obci a současně také odkazuje na chráněné území Louky u Broumaru. Barevné řešení znaku vyjadřují:
- zlatá: barva obilných klasů – zemědělství v obci
- modrá: rybníky v okolí obce
- stříbrná+červená+zlatá+modrá: Královéhradecký kraj
  Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh obecních symbolů na veřejném zasedání 27.3. 2003. Předseda Poslanecké sněmovny (p. Lubomír Zaorálek) udělil naší obci slavnostním předáním obecní symboly dne 5.2.2004


Vznik a název obce, místopisné údaje

Znak a prapor obce

Důležité okamžiky v historii obce

Významné osobnosti a rodáci

František Holanec – řídící učitel

rodina Šolcova – Františka Dvořáková – mecenáš

docent Dr. ing. Karel Kamenický – vědecký pracovník v oboru ovocnářství

RTDr. ing. Karel Rathouský – zemědělský odborník

docent PhDr. Jan Vilikovský – literární historik

Vlastimil Franc - hokejista

Ing.Miroslav Remeš – generál

Pomník padlých ve světových válkách

Školství v Semechnicích

Vzpomínka na kronikáře

Stavební památky

Budova Obecního úřadu, dříve Kampelička

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Hřbitov

Mlýn v Semechnicích

Mlýn v Podchlumí

Výrobní družstvo Drutka Podchlumí

Hostince a obchody v Semechnicích a Podchlumí na přelomu 19. a 20. stol.

Kováři

Cihelna - drůbežárna

Rybníky

Zemědělství

Sbor dobrovolných hasičů

Sokol Semechnice

Myslivost v obci

Aktuality