Kulturní památky

Budova obecního úřadu (dříve Kampelička)

                              Budova obecního úřadu (dříve Kampelička)

V září 1927 byla dokončena stavba nové budovy zdejšího „ Spořitelního a záložního spolku“ s názvem Kampelička – čp. 129. Potřebný pozemek pro tuto stavbu darovala paní Františka Dvořáková, vdova po dvorním radovi a řediteli Zemského nalezince a porodnice a poslance říšské rady c.k. Obci odkázala v roce 1934 také statek čp. 71 (Šolcův statek, dnes čtyřbytovka u hříště). Budova se vystavěla podle plánů zhotovených firmou Ing.Goldschmidt a Hartman se sídlem v Náchodě. Stavbu prováděl zdejší rodák, stavitel Jan Pavlík, v té době bytem v Opočně. Náklady na stavbu činily 165 tis.Kč.

 Obec darovala na stavbu všechno potřebné dřevo, za což si vymínila užívání jedné místnosti jako obecní úřadovny.

  V noci ze 3. na 4. března 1933 se do budovy Kampeličky vloupali zloději, kteří chtěli vyloupit pokladnu. Místo do Kampeličky se však vloupali do úřadovny obecního úřadu, kde mimo nábytku nebylo ničeho. Poškodili pouze okno a stůl.

 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

                                    Kaple Nanebevzetí Panny Marie

V roce 1892 byla v Semechnicích postavena kaple ke cti Panny Marie z milodarů, jež ochotně sbírkami mezi občanstvem sebral V. Rathouský z čp. 90. Značnou část svého jmění na postavení kaple odkázala paní Alžběta Chmelíková z Podchlumí čp. 10. Kaple byla vysvěcena 16. října 1892.  Bohoslužby v kapli zajišťovala opočenská farnost.  Kaple byla běžně opravována a udržována zpravidla obyvateli obce.Poslední generální opravu provedly Východočeské památky Opočno v květnu 1992 nákladem 249 tis. Kčs. Na vnitřní úpravy a vybavení byla provedena sbírka mezi občany. Bylo vybráno 17.080,- Kčs.  6.9.1992 byla kaple po generální opravě, při příležitosti 100. výročí od postavení, vysvěcena kanovníkem Javůrkem z Farního úřadu Opočno. Byla sloužena Mše svatá za účastí místního obyvatelstva.

 

Budova bývalé školy

                              Budova bývalé školy

  1.května 1883 byl slavnostně položen základní kámen na stavbě školy. Plán vyhotovil stavitel Václav Hrubý, purkmistr z Opočna, který také stavbu řídil. Škola měla být dostavěna v roce 1883, ale pro nepochopení významu této školy byla výstavba zdržována a dokončena až v roce 1884, kdy byla 8. září slavnostně vysvěcena.

  V nové škole se začalo učit od 16. září 1884. Řídícím učitelem byl Matěj Kamenický, který učil ve škole 31 let. Jako podučitel vyučoval 43 roků ve škole František Holanec.  V roce 1900 např. navštěvovalo tuto dvoutřídní školu 117 dětí, z toho 63 chlapců a 54 děvčat. V obci bylo v té době 119 stavení a 747 obyvatel.

  Od roku 1990-1994 byla škola nevyužitá. Sloužila pouze k zájmové sportovní činnosti. V roce 1994 pronajímá Obecní úřad část školy podniku PZP Komplet, s.r.o. Semechnice k podnikání.

 

 Ve škole se vystřídalo mnoho učitelů. Z dlouhodobě působících to byli např. Jaroslav Klimeš, Stanislav Kroupa, Jaroslav Uhlíř, Jaroslav Škalda, Josef Verner. Pro nedostatek dětí byla škole od 1.9.1949 jen jednotřídní. Poslední ředitelkou a současně vyučující učitelkou byla od roku 1963 do 31.8.1977 Anna Hlaváčková z Černčic.

  Jako jedna z prvních škol v okrese Rychnov nad Kněžnou měla zavedeno používání audiovizuálních učebních pomůcek.

Aktuality