Hlavní strana Obecní úřad O obci
Popis úřadu Informace obecního úřadu Úřední deska Územní plán obce

 

Úřední deska

Dokument vyvěšeno od vyvěšeno do
Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2017 17.5. 2018 2.6. 2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 16.5. 2018 2.6. 2018
ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 4.5. 2018 9.6. 2018
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu 2.5. 2018 2.6. 2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2.5. 2018 2.6. 2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

Účetní výkazy k 31.12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zápis k 31.12. 2017

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2017

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4. 2018  26.4. 2019

Oznámení Finančního úřadu Hr. Králové o zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam

Dokument

Informace

25.4. 2018 29.5. 2018
Oznámení Dobrovolného svazku Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech v roce 2018 5.4. 2018  
Rozpočtové opatření č.3/18 5.3. 2018  
Oznámení o vydání Územního plánu Semechnice 28.2. 2018  17.3. 2018
Rozpočtové opatření č.2/18 1.2. 2018  
Rozpočtové opatření č.1/18 1.1. 2018  
Rozpočet na rok 2018 13.12. 2017  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Semechnice r.2018-2021 22.11. 2017  

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Aktualizované seznamy nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2017

Průvodni dopis

 26.2. 2016  31.12. 2022
Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyvěšeno od vyvěšeno do
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů 22.3. 2017 22.3. 2020
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2017 15.12. 2016 15.12. 2019
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů 27.4. 2016 27.4. 2019
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2016 16.3. 2016 16.3. 2019
Poskytnuté informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyvěšeno
Seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel

Počet uzavřených darovacích smluv od 1.1. 2014 do 31.8. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

30.8. 2017
Informace o plašení ptáků 27.8. 2017
Zákon o sociálním bydlení č.106/99 10.7. 2017
kladní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5. 2017 19.6. 2017

 

          Archív úřední desky