Hlavní strana Obecní úřad O obci
Popis úřadu Informace obecního úřadu Úřední deska Územní plán obce

 

Úřední deska

Dokument vyvěšeno od vyvěšeno do

Veřejná vyhláška

o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

12.11. 2018 27.11. 2018

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Aktualizované seznamy nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2017

Průvodni dopis

8.10. 2018 31.12. 2022
Rozpočtové opatření č.8/18 15.9. 2018  
Upozornění vodoprávního úřadu 14.9. 2018 -.-. 2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9. 2018 30.11. 2018
Rozpočtové opatření č.7/18 3.8. 2018  
Rozpočtové opatření č.6/18 11.7. 2018  
Rozpočtové opatření č.5/18 20.6. 2018  
Sdělení - Úřad pro ochranu osobních údajů 24.5. 2018  
Rozpočtové opatření č.4/18 30.4. 2018  

Závěrečný účet obce za rok 2017

Účetní výkazy k 31.12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zápis k 31.12. 2017

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2017

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4. 2018  30.6. 2019

Oznámení Finančního úřadu Hr. Králové o zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam

Dokument

Informace

25.4. 2018 29.5. 2018
Oznámení Dobrovolného svazku Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech v roce 2018 5.4. 2018  
Rozpočtové opatření č.3/18 5.3. 2018  
Rozpočtové opatření č.2/18 1.2. 2018  
Rozpočtové opatření č.1/18 1.1. 2018  
Rozpočet na rok 2018 13.12. 2017  
Střednědobý výhled rozpočtu obce Semechnice r.2018-2021 22.11. 2017  
Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyvěšeno od vyvěšeno do
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů 19.2. 2018 19.2. 2021
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2018 14.12. 2018 14.12. 2020
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů 22.3. 2017 22.3. 2020
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2017 15.12. 2016 15.12. 2019
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů 27.4. 2016 27.4. 2019
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2016 16.3. 2016 16.3. 2019
Poskytnuté informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyvěšeno
Seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel

Počet uzavřených darovacích smluv od 1.1. 2014 do 31.8. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

30.8. 2017
Informace o plašení ptáků 27.8. 2017
Zákon o sociálním bydlení č.106/99 10.7. 2017
kladní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5. 2017 19.6. 2017
Informace o zpracování osobních údajů vyvěšeno
Informace o zpracování osobních údajů dokument 20.6. 2018

          Archív úřední desky