Hlavní strana Obecní úřad O obci
Popis úřadu Informace obecního úřadu Úřední deska Územní plán obce

           Archív úřední desky          

 

Úřední deska

Dokument vyvěšeno od vyvěšeno do

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

20.5. 2019 22.6. 2019

Oznámení ČEZ

20.5. 2019 7.6. 2019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Omezení dopravy při I. Podorlické rally

obrazová příloha
13.5. 2019 29.5. 2019
Královéhradecký kraj zveřejňuje záměr č.19/2019 7.5. 2019  

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Omezení dopravy Přepychy - Záhornice a Semechnice - Opočno
3.5. 2019 18.5. 2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

Účetní výkazy k 31.12. 2018

- sestava 1

- sestava 2

- sestava 3

- sestava 4

Inventarizační zápis k 31.12. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2018

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2018

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4. 2019  30.6. 2020
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí za rok 2019

 26.4. 2019  31.5. 2019
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

4.4. 2019 31.12. 2022
OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY
O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
2.4. 2019  
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5. 2019 22.3. 2019 26.5. 2019
Rozpočtové opatření č.2/19 10.3. 2019 30.6. 2020
Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Aktualizované seznamy nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2017

Průvodni dopis

6.3. 2019 31.12. 2023
Rozpočtové opatření č.1/19 10.2. 2019 30.6. 2020
Oznámení Dobrovolného svazku obcí Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 7.1. 2019  
Rozpočtové opatření č.11/18 3.12. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.10/18 20.10. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.9/18 10.10. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.8/18 15.9. 2018 30.6. 2019
Upozornění vodoprávního úřadu 14.9. 2018 -.-. 2018
Rozpočtové opatření č.7/18 3.8. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.6/18 11.7. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.5/18 20.6. 2018 30.6. 2019
Sdělení - Úřad pro ochranu osobních údajů 24.5. 2018  
Rozpočtové opatření č.4/18 30.4. 2018 30.6. 2019

Závěrečný účet obce za rok 2017

Účetní výkazy k 31.12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zápis k 31.12. 2017

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2017

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4. 2018  30.6. 2019

Oznámení Finančního úřadu Hr. Králové o zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam

Dokument

Informace

25.4. 2018 29.5. 2018
Rozpočtové opatření č.3/18 5.3. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.2/18 1.2. 2018 30.6. 2019
Rozpočtové opatření č.1/18 1.1. 2018 30.6. 2019
Rozpočet na rok 2019 12.12. 2018 30.6. 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Semechnice r.2018-2021 22.11. 2017  
Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyvěšeno od vyvěšeno do
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů - 2019 12.12. 2018 12.12. 2022
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2019 12.12. 2018 12.12. 2022
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů - 2018 19.2. 2018 19.2. 2021
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2018 14.12. 2017 14.12. 2020
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů - 2017 22.3. 2017 22.3. 2020
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2017 15.12. 2016 15.12. 2019
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů - 2016 27.4. 2016 27.4. 2019
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2016 16.3. 2016 16.3. 2019
Poskytnuté informace dle zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyvěšeno
Dotazník - kastrační program koček 26.11. 2018
Seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel

Počet uzavřených darovacích smluv od 1.1. 2014 do 31.8. 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

30.8. 2017
Informace o plašení ptáků 27.8. 2017
Zákon o sociálním bydlení č.106/99 10.7. 2017
kladní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5. 2017 19.6. 2017
Informace o zpracování osobních údajů vyvěšeno
Informace o zpracování osobních údajů dokument 20.6. 2018