zpět na Úřední desku          

 

Archív Úřední desky

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Dokument vyvěšeno od vyvěšeno do

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 31.8.2020 9.9.2020 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

 31.7.2020  31.8.2020

ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.8. 2020

 5.8.2020  25.8.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 8.7.2020 16.7.2020 

Městský úřad Dobruška - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

 18.6.2020  5.7.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Podklady - doplnění 29.6. 2020

Podklady

Římanský kopec

Římanský kopec - změna komunikace

Výzva - rekonstrukce kaple - návrh

 25.6.2020  2.7.2020

Městský úřad Dobruška - Opatření obecné povahy

 8.6.2020  25.6.2020

Rozpočtové opatření č.8/19

1.12.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.7/19

1.11.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.6/19

16.10.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.5/19

1.9.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.4/19

15.7.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.3/19

5.6.2019 30.6.2020

Závěrečný účet obce za rok 2018

Účetní výkazy k 31.12. 2018

- sestava 1

- sestava 2

- sestava 3

- sestava 4

Inventarizační zápis k 31.12. 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2018

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2018

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4.2019  30.6.2020 

Rozpočtové opatření č.2/19

10.3.2019 30.6.2020

Rozpočtové opatření č.1/19

10.2.2019 30.6.2020

Rozpočet na rok 2019

12.12.2018 30.6.2020

ČEZ - oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

 6.5.2020 5.6.2020 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

 4.5.2020 4.6.2020 

Zápis do mateřské školy 2020 - 2021 Opočno

Zápis do mateřské školy - Kritéria - Přihláška - Prohlášení

 8.4.2020  20.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

 29.4.2020  7.5.2020

Návrh závěrečný účet obce za rok 2019

Účetní výkazy k 31.12. 2019

- sestava 1

- sestava 2

- sestava 3

- sestava 4

Inventarizační zápis k 31.12. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2019

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2019

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 15.4.2019  6.5.2019

Informace FÚ - daň z nemovitých věcí, daň z příjmů FO - předčíslí, provozní doba Rychnov, Dobruška, Kostelec, daňová přiznání, optimalizace územních pracovišť, garantované služby Kostelec, EET

Příloha č. 1 - Leták k dani z nemovitých věcí

Příloha č. 2 - Leták DPFO - správné předčíslí účtu

Příloha č. 3 - Provozní doba UP 2020-03 RK1

Příloha č. 4 - Provozni doba UP 2020-03 DO+KO

Příloha č. 5 - Leták DPFO - DAP

Příloha č. 6 - Optimalizace

Příloha č. 7 - Garantované služby Kostelec

Příloha č. 8 - Závěrečná fáze EET

 19.2.2020  19.4.2020
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

 16.3.2020  13.4.2020
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23.9.2019 31.3.2020
DSO Vrchy - Rozhodnutí o zrušení plánovaného jednání DSO Vrchy, které se mělo konat 26.3. 2020 25.3.2020 30.3.2020
DSO Vrchy - návrh rozpočtu na rok 2020 26.2.2020 15.3.2020
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd

29.1.2020 13.2.2020
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Semechnice

Obecně závazná vyhláška o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 19.12.2019 20.1.2020 
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 20.12. 2019 11.12.2019 21.12.2019
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 1.7.2019 31.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 1.12.2019 18.12.2019
Rozpočtový výhled obce Semechnice na období 2021 - 2023 1.12.2019 18.12.2019
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Mikuláš v Opočně

7.11.2019 1.12. 2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5.11. 2019
30.10.2019 6.11.2019
Z důvodu zákonné povinnosti ( 1.1.2020) čipování psů bude pan doktor Šedivý ve středu 23.října 2019 v době od 16,30-17.00 hodin čipovat zájemcům  jejich psy. Cena čipování je Kč 500,- , sebou očkovací průkaz psa. 16.10.2019 24.10.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.10. 2019
 30.9.2019  8.10.2019

Záměr prodeje pozemku - Římanský kopec - výkres

regulativy - pravidla pro výběr uchazečů - vzorová kupní smlouva

 22.9.2019  8.10.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 18.9. 2019 9.9.2019 19.9.2019
Záměr prodeje a nákupu pozemku dle zákona č. 128./2000 sb. 28.8.2019 15.9.2019
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 28.8.2019 15.9.2019
Oznámení o zahájení řízení o komlpexních pozemkových úpravách v katastrálním území Semechnice 29.7.2019 15.8.2019
TJ Sokol Semechnice a obec Semechnice oznamují akci konanou dne 10.8. 2019 po 22. hodině na místním hřišti - Oslavy 80 let hokeje v obci. 2.8.2019 11.8.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 31.7. 2019 22.7.2019 31.7.2019
Obec Semechnice oznamuje záměr změny smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku ze dne 1.10. 1999 a AQUA SERVIS a.s. předmět nájmu - infrastrukturní majetek - vodovod. Více zde ... 19.6.2019 19.7.2019
Oznámení obce Semechnice o povinně zveřejňovaných dokumentech    
Rozpočtové opatření č.11/18 3.12.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.10/18 20.10.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.9/18 10.10.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.8/18 15.9.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.7/18 3.8.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.6/18 11.7.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.5/18 20.6.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.4/18 30.4.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.3/18 5.3.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.2/18 1.2.2018 30.6.2019
Rozpočtové opatření č.1/18 1.1.2018 30.6.2019

Závěrečný účet obce za rok 2017

Účetní výkazy k 31.12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zápis k 31.12. 2017

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2017

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 26.4.2018 30.6.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 26.6. 2019 19.6.2019 27.6.2019
Záměr prodeje pozemku 29.5.2019 26.6.2019
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 21.6. 2019 13.6.2019 22.6.2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

20.5.2019 22.6.2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 5.6. 2019  22.5.2019 6.6.2019 
Oznámení ČEZ
 20.5.2019 7.6.2019 
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí za rok 2019

 26.4.2019  31.5.2019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Omezení dopravy při I. Podorlické rally

obrazová příloha

 22.5.2019  29.5.2019

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - Omezení dopravy Přepychy - Záhornice a Semechnice - Opočno
 3.5.2019  18.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5. 2019 22.3.2019 26.5.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7.5. 2019 29.4.2019 8.5.2019
Obec Semechnice oznamuje
Záměr pronájmu pozemku dle zákona č.128/2000 Sb.
22.4.2019 7.5.2019
Návrh rozpočtu DSO Vrchy 2019 27.2.2019 31.3.2019
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 6.3. 2019 26.3. 2019
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

 18.2.2019  7.3.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.2. 2019 20.2.2019 28.2.2019
Obec Semechnice oznamuje

Záměr směny pozemku / parcelní číslo 1052/14 a 666/2

 4.2.2019  27.2.2019
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

21.1.2019 10.2.2019

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Článek o Tříkrálové sbírce 2019 - Výtěžek Tříkrálové sbírky
9.1.2019 9.2.2019
Upozornění vodoprávního úřadu 14.9.2018 -.-.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 22.11.2018 15.12.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 11.12. 2018 3.12.2018 12.12.2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Mikuláš v Opočně

 21.11.2018  3.12.2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

 16.11.2018  3.12.2018

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

10.9.2018 30.11.2018
Veřejná vyhláška

o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

 12.11.2018  27.11.2018
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu 10.10.2018 10.11.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Semechnice 6.10.2018 6.11.2018
Oznámení o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Semechnice 22.10.2018 1.11.2018
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje, vrtané studny HS-01B, skupinového veřejného vodovodu Dobruška v obci Semechnice

15.10.2018 31.10.2018 
Volby do zastupitelstva obce

Oznamení o době a konání voleb

Stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise

13.8.2018 7.10.2018
Oznámení o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva 11.7. 2018 6.10.2018
Oznámení o ukončení mimořádných klimatických podmínek 5.9.2018 5.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3.10. 2018 24.9.2018 3.10.2018
Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

17.9.2018 2.10.2018
Veřejná vyhláška

Stanovení ochranného pásma I.stupně vodního zdroje, vrtané studny HS 01B, skupinového veřejného vodovodu Dobruška v obci Semechnice

 5.9.2018  21.9.2018
Nábídka nepronajatého majetku ve vlastnictví a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu 30.7.2018 30.8.2018
Záměr pronájmu pozemků dle zákona č. 128/2000Sb. 16.7.2018 2.8.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1.8. 2018 23.7.2018 2.8.2018
Obecní úřad - oznámení- Dovolená 20.7.2018 26.7.2018
ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 4.5.2018 9.6.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6.6. 2018 30.5.2018 7.6.2018
Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2017 17.5.2018 2.6.2018
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 16.5.2018 2.6.2018
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu 2.5.2018 2.6.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2.5.2018 2.6.2018

Oznámení Finančního úřadu Hr. Králové o zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam

Dokument

Informace

25.4.2018 29.5.2018

Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2017

Účetní výkazy k 31.12. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Inventarizační zápis k 31.12. 2017

Přehled o poskytnutých transferech a dotacích za rok 2017

Stav peněžních prostředků k 31.12. 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů dle UZ

 9.4. 2018  25.4.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 25.4. 2018 16.4.2018 25.4.2018
Rozpočtové opatření č.10/17 13.12.2018 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.9/17 1.11.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.8/17 1.10.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.7/17 1.9.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.6/17 1.8.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.5/17 1.7.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.4/17 1.6.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.3/17 1.5.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.2/17 1.4.2017 31.3.2018
Rozpočtové opatření č.1/17 22.3.2017 31.3.2018
Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2018 9.3.2018 28.3.2018
Oznámení o vydání Územního plánu Semechnice 28.2.2018 17.3.2018

Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška

Stanovení přechodné úpravy provozu  -  mapy

 19.2.2018  7.3.2018
Výsledky 1.kola voleb prezidenta ČR v Semechnicích 15.1.2018 28.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 14.2. 2018 6.2.2018 14.2.2018
VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 12. A 13.1. 2018 11.11.2017 31.1.2018
Oznámení DSO Vrchy 19.7.2017 31.12.2017 
Pozvánka na první zasedání Okrskových volebních komisí 14.12.2017 22.12.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13.12. 2017 6.12.2017 13.12.2017
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 27.11.2017 5.12.2017
Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Semechnice 4.10.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 8.11.2017 25.11.2017
Oznámení veřejného projednání o návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území 3.11.2017 20.11.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8.11. 2017 1.11.2017 8.11.2017
Věřejná vyhláška o doručení návrhu

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje ...

16.10.2017   31.10.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 18.9.2017 5.10.2017
Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 31.8.2017 16.9.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 30.8. 2017 16.8.2017 30.8.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 19.7.2017 5.8.2017
Vyhlášení konkursního řízení  (Ředitel zákl. školy Fr. Kupky) 4.7.2017 10.8.2017
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost 4.7.2017 20.7.2017
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 21.6.2017 30.6.2017
Veřejná vyhláška

oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu Semechnice


 12.6.2017


30.6.2017 

Návrh Závěrečného účtu DSO Vrchy za rok 2016 7.6.2017 27.6.2017
Cena vodného a stočného a daň z nemovitosti 10.5.2017 30.6.2017
Obecně závazná vyhláška - noční klid 27.3.2017 30.6.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7.6. 2017 30.5.2017 7.6.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016 22.3.2017 31.5.2017
Nabídka programu pro maminky 22.3.2017 31.5.2017
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 17.5.2017 30.5.2017
Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy 6.3.2017 23.3.2017
DSO Vrchy - Plnění rozpočtu k 31.12. 2016 6.3.2017 23.3.2017
DSO Vrchy - návrh rozpočtu na rok 2017 6.3.2017 23.3.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 22.3. 2017 13.3.2017 22.3.2017
Exekuce Libor Paštika 20.2.2017 22.3.2017
Návrh plánu péče o přírodní památku Broumarské slatiny 9.2.2017 23.2.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 18.1.2017 2.2.2017
Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyvěšeno od vyvěšeno do
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2017 15.12. 2016 15.12. 2019
SDH Semechnice - na činnost sboru dobrovolných hasičů - 2016 27.4. 2016 27.4. 2019
TJ Sokol Semechnice - na činnost hokejového oddílu - na rok 2016 16.3. 2016 16.3. 2019

Aktuality