Územní plán obce Semechnice

Územní plán obce Semechnice
1  Základní členění území
2  Hlavní výkres
3  Vodní hospodářství
4  Energetika
5  Veřejně prospěšné stavby a opatření
6  Koordinační výkres
7  Širší vztahy
Zábory půdního fondu
Textová část OOP
Územní studie Semechnice zastavitelné plochy Z1, Z3, Z4  a  Z6
Průvodní zpráva a obrazové přílohy

Archív - Územní plán obce Semechnice

Územní plán obce Semechnice
Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru S E M E C H N I C E
Oznámení zahájení řízení o změně č. 2 územního plánu
Obsah změny - pozor některé soubory se budou zobrazovat pomalu
1  Textová část
2  Hlavní výkres (velikost souboru - 15 MB)
3  Vodní hospodářství - (velikost souboru - 10MB)
4  Veřejně prospěšné stavby
Obsah odůvodnění změny
5  Textová část odůvodnění
6  Koordinační výkres (velikost souboru - 19 MB)
7  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Aktuality