Památky v okolí Semechnic

Více se můžete nechat inspirovat na webu www.mojeorlickehory.cz

 

Zámek Opočno

 Zámek Opočno Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní. Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl opočenský zámek prohlášen národní kulturní památkou.

 

Zámek Ratibořice

Zámek Ratibořice

  První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388.  Jako majitel je uveden rytíř Vaněk ze Žampachu, který se psával z  Ratibořic.  Od roku 1464  patřily Ratibořice k  panství rýzmburskému. Tvrz v Ratibořicích nebyla obývána, začala chátrat a na konci 16. století zanikla. Roku 1582 zakoupil Ratibořice i Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic a oba statky byly připojeny k rozsáhlému panství  náchodskému. Po bitvě na Bílé Hoře získali náchodské panství Trčkové z Lípy. Poslední český majitel, Adam Erdman Trčka z Lípy, byl zavražděn spolu se svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634.

Zámek Nové Město nad Metují

  Zámek Nové Město nad MetujíZámek v Novém Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen 10. srpna roku 1501 ve dvě hodiny odpoledne. Kámen položil sám Jan Černčický z Kácova, majitel panství.

  Po velkém požáru města v roce 1526 Jan Černčický panství prodal Pernštejnům, tehdy významnému a mocnému šlechtickému rodu. Ti začali s obnovou města i svého sídla se záměrem dát jim tehdy moderní renesanční vzhled. Od Pernštejnů novoměstské panství koupil evangelický šlechtický rod ze Štýrska – Stubenbergové. Ti dokončili renesanční přestavbu města a z panského hradu se stal renesanční zámek.

 

Zámek Náchod

Zámek Náchod Náchodský zámek je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích ležící na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Z gotického hradu, založeného v polovině 13. století, byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal během  přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století.  Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe.

Rodný dům F.L. Heka (F.L. Věk) v Dobrušce

Rodný dům F.L. Heka (F.L. Věk) v Dobrušce  Domek, nesoucí číslo popisné 185, se však do dějin našeho města nezapsal jenom jako památka městské lidové architektury. Dne 9. září 1769 se v něm narodil dobrušskému kupci Josefu Hekovi syn František, z něhož se stala ne-li nejvýznamnější, tedy bezesporu nejpopulárnější osobnost dějin Dobrušky. Františkovy životní osudy jsou dobře známy, ať již jde o Františka historického, nebo románového. Jirásek ve svém "F. L. Věkovi" vytvořil postavu románovou, která se skutečnou historickou osobností pouze inspirovala. Proto nejsou příběhy skutečného Heka s příběhy Věkovými totožné. Interiér Možná až trochu nespravedlivě upadla osobnost Hekova v obecném povědomí do zapomnění, i když šlo ve své době o významného spisovatele, prvního novočeského literáta, který se zabýval satirickou tvorbou. Románová postava je však známější a její popularita ještě vzrostla ztvárněním televizním.

Ratibořice - Staré bělidlo

Ratibořice - Staré bělidlo Staré bělidlo Je romantická dřevěna chaloupka s tradiční šindelovou střechou. Postavil ji v roce 1797 mlynář Antonín Ludr. K chalupě patří ještě další stavení o dvou místnostech.  Mlynář Ludr prodal v roce 1842 chalupu, mlýn a bělidlo náchodské vrchnosti. Vedle bělidla byla ještě postavena panská prádelna. Božena Němcová právě na Staré bělidlo umístila hlavní děj knihy Babička. Proto bylo Staré bělidlo po roce 1945 doplněno o lidový nábytek a zařízení dle vyprávění románu Babička. Další úpravy byly provedeny při natáčení filmu Babička od režiséra Moskalyka. Na Starém bělidle však Panklovi ve skutečnosti nikdy nebydleli.

 

 

Aktuality