Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Pokyny pro žadatele

 

  Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen registr), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků. které veřejný funkcionář má.

  Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

  Registr je uložen u starosty obce, který vede evidenci o nahlížení do registru.

Doporučený postup k vydání :

- osobně se dostavit k vydání do kanceláře obecního úřadu – v době úředních hodin ( pondělí a středa od 15,00 h. – do 17,00 h.)

- předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena

  Žádost o udělení přístupu k registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů, kterou žadatel podepíše , čímž potvrdí souhlas s podmínkami

  O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Zodpovídá: Zdeněk Bendzo – starosta obce

 

zpět na Informace obecního úřadu

Aktuality