Úřední deska - archiv změn

Archiv změn úřední desky od 1.1.2021

název dokumentuvyvěšenosejmuto
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (Podorlická rally) č.j.: PDMUD25744/2024 29. 04. 202414. 05. 2024
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023 26. 04. 202413. 05. 2024
Veřejná vyhláška (č.j.: 601838/24/2700-11530-608125) 12. 04. 202414. 05. 2024
Záměr pronájmu sportovního klubu 20. 03. 202404. 04. 2024
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška (vlk obecný) KUKHK-40101/ZP/2023-37 13. 03. 202428. 03. 2024
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 19.02.2024 12. 02. 202427. 02. 2024
Informace k zápisu k povinné školní docházce pro rok 2024/2025 - ZŠ Opočno 08. 02. 202412. 04. 2024
Záměr prodeje části pozemku 23. 01. 202427. 02. 2024
Rozpočtové opatření č. 11 22. 01. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (č.j.: PDMUD 992/2024) Aqua Servis, a. s. 08. 01. 202423. 01. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (č.j.:PDMUD 95/2024) 03. 01. 202417. 01. 2024
Rozpočtové opatření č. 10 20. 12. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 20. 12. 2023
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 18. 12. 202302. 01. 2024
Oznámení o ceně vodného 2024 15. 12. 2023
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 04. 12. 202314. 12. 2023
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.12.2023 04. 12. 202312. 12. 2023
Návrh rozpočtu obce Semechnice na rok 2024 24. 11. 202303. 01. 2024
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 24. 11. 2023
Rozpočtové opatření č. 9 21. 11. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 21. 11. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku ze psů 07. 11. 202322. 11. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 07. 11. 202322. 11. 2023
Program jednání veřejného zastupitelstva obce 24. 10. 202301. 11. 2023
Rozpočtové opatření č. 8 20. 10. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 20. 10. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 18. 10. 202302. 11. 2023
Program jednání zastupitelstva obce 18.10.2023 10. 10. 202318. 10. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 10. 10. 202315. 10. 2023
Výběrové řízení na technického pracovníka obce 20. 09. 2023
Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy) - přechodná úprava provozu Opočno - Broumar (č.j.: PDMUD 49511/2023) 12. 09. 202327. 09. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (č.j.: PDMUD 48798/2023) 07. 09. 202322. 09. 2023
Rozpočtové opatření č. 7 07. 09. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 07. 09. 2023
Rozpočtové opatření č. 6 06. 09. 2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 01. 09. 202331. 12. 2023
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 29. 08. 202307. 09. 2023
Opatření obecné povahy 16. 08. 202331. 08. 2023
Rozhodnutí hejtmana o ukončení období mimořádných klimatických podmínek 20. 07. 202304. 08. 2023
Rozpočtové opatření č. 5 17. 07. 2023
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (č. j.: PDMUD 37105/2023) 11. 07. 202326. 07. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty DSO Vrchy 15. 06. 2023
Rozpočtové opatření č. 4 13. 06. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 13. 06. 2023
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 06. 06. 202314. 06. 2023
Program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce 05. 06. 202312. 06. 2023
Závěrečný účet DSO Vrchy (NÁVRH) 29. 05. 2023
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 31.05.2023 23. 05. 202313. 06. 2023
Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2022 (NÁVRH) 12. 05. 202313. 06. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 12. 05. 202313. 06. 2023
Rozpočtové opatření č. 3 12. 05. 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce (Obec Semechnice) 28. 04. 202328. 05. 2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce (Dobruška a okolí) 28. 04. 202328. 05. 2023
Veřejná vyhláška-oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK kraje (č. j.:KUKHK-8895/UP/2023) 20. 04. 202305. 05. 2023
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitostí (č.j.: 713897/23/2700-11530-608125) 19. 04. 202319. 05. 2023
Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2023) 12. 04. 202312. 05. 2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (č.j.: PDMUD 20128/2023) 12. 04. 202327. 04. 2023
Veřejné jednání zastupitelstva obce 27. 03. 202312. 04. 2023
Veřejná vyhláška (opatření obecné povahy, č. j.: KUKHK-45510/ZP/2022-12) - záplavové území Ještětický potok 23. 03. 202307. 04. 2023
Povinně zveřejňované informace obce Semechnice 16. 03. 202313. 06. 2023
Rozpočtové opatření č. 2 16. 03. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Semechnice (č. j.: PDMUD 13488/2023) 09. 03. 202308. 04. 2023
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Podbřezí 08. 03. 202329. 03. 2023
Pozvánka na valnou hromadu - Honební společenstvo Podbřezí 08. 03. 202328. 03. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu ) č. j.: PDMUD 11905/2023 01. 03. 202316. 03. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 28. 02. 202313. 06. 2023
Rozpočtové opatření č. 1 28. 02. 2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1. 2. 2023 27. 02. 202331. 12. 2023
Zápis k povinné školní docházce - ZŠ Opočno 27. 02. 202304. 04. 2023
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o změně využití území (č. j.: MUO1050/2022/OV/SH/1 27. 02. 202314. 03. 2023
Veřejná vyhláška - Společné povolení (veřejný prostor na Římanském kopci č. j.: MUO1051/2022/OV/SH/2) 27. 02. 202314. 03. 2023
Výroční zpráva za rok 2022 (§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) 22. 02. 2023
Veřejná vyhláška-přechodná úprava provozu (č.j.PDMUD8190/2023) 15. 02. 202302. 03. 2023
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 15. 02. 202328. 02. 2023
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu 13. 02. 202328. 02. 2023
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Trnov 07. 02. 202323. 02. 2023
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 06. 02. 202321. 02. 2023
Rozpočtové opatření č. 16 16. 01. 202328. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 16. 01. 202328. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 05. 01. 202326. 01. 2023
Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 03. 01. 202328. 01. 2023
Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 02. 01. 202329. 01. 2023
Cena pro vodné a stočné platná od 1.1.2023 21. 12. 202231. 01. 2023
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volbu prezidenta republiky 19. 12. 202228. 01. 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 19. 12. 202228. 01. 2023
Rozpočtové opatření č. 15 14. 12. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 14. 12. 202205. 01. 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o změně využití území 12. 12. 202227. 12. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení 12. 12. 202227. 12. 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 07. 12. 202219. 12. 2022
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 05. 12. 202228. 02. 2023
Jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta ČR 02. 12. 202228. 01. 2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28. 11. 202228. 01. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026 28. 11. 2022
Návrh rozpočtu obce Semechnice na rok 2023 28. 11. 2022
Návrh rozpočtu DSO Vrchy 2023 21. 11. 202203. 01. 2023
Povinně zveřejňované informace - DSO Vrchy 21. 11. 2022
Zasedání zastupitelstva obce 16. 11. 202224. 11. 2022
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 14. 11. 202228. 02. 2023
Rozpočtové opatření č. 14 10. 11. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 10. 11. 202205. 01. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 03. 11. 202204. 12. 2022
Rozpočtové opatření č. 13 26. 10. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 26. 10. 202205. 01. 2023
Rozpočtové opatření č. 12 17. 10. 202228. 02. 2023
Rozpočtové opatření č. 11 17. 10. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 17. 10. 202205. 01. 2023
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 17. 10. 202224. 10. 2022
Ustavující zastupitelstvo obce 11. 10. 202219. 10. 2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 2022 04. 10. 2022
Veřejná vyhláška - stavební povolení 03. 10. 202219. 10. 2022
Veřejná vyhláška - stavební povolení 03. 10. 202219. 10. 2022
Veřejná vyhláška - Stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce místních komunikací" 03. 10. 202218. 10. 2022
Veřejná vyhláška - stavební povolení 03. 10. 2022
Usnesení zastupitelstva č. 6 26. 09. 2022
Rozpočtové opatření č. 10 21. 09. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 21. 09. 202205. 01. 2023
Veřejné zasedání zastupitelstva - program 14. 09. 202228. 02. 2023
Volby 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb 08. 09. 202225. 09. 2022
Rozpočtové opatření č. 9 02. 09. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 02. 09. 202205. 01. 2023
Volby do zastupitelstva obce 2022 - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro jmenované členy 29. 08. 202223. 09. 2022
Zasedání zastupitelstva obce 18. 08. 202206. 03. 2023
Žádáme o obezřetnost obyvatele Semechnic 15. 08. 202206. 01. 2023
Rozpočtové opatření č. 8 12. 08. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 12. 08. 202205. 01. 2023
Volby do zastupitelstva obce 2022 - Jmenování zapisovatele OVK 11. 08. 202223. 09. 2022
Veřejné zasedání zastupitelstva 10. 08. 202217. 08. 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení 03. 08. 202218. 08. 2022
Volby do zastupitelstva obce 2022-stanovení počtu členů OVK, počet a sídlo volebního okrsku 20. 07. 202224. 09. 2022
Rozpočtové opatření č. 7 15. 07. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 15. 07. 2022
Veřejná vyhláška o doručení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 01. 07. 202215. 07. 2022
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 01. 07. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty - DSO Vrchy 30. 06. 202226. 01. 2023
Volby do zastupitelstva obce 2022 - Oznámení o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva 27. 06. 202224. 09. 2022
Závěrečný účet obce za rok 2021 (schválený) 15. 06. 202213. 06. 2023
Rozpočtové opatření č. 6 15. 06. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 15. 06. 2022
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 13. 06. 202220. 06. 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 04. 06. 202203. 06. 2022
Návrh závěrečného účtu - Dobrovolný svazek obcí Vrchy 01. 06. 202210. 01. 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 30. 05. 202230. 06. 2022
Rozpočtové opatření č. 5 26. 05. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 26. 05. 2022
Program jednání zastupitelstva 25. 05. 2022
Záměr pronájmu bytu v č. p. 60 13. 05. 202201. 06. 2022
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 13. 05. 2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 04. 05. 202203. 06. 2022
Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy - Bobr evropský 04. 05. 202219. 05. 2022
Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření obecné povahy - kormorán velký 28. 04. 202213. 05. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty obce Semechnice 28. 04. 2022
Rozpočtové opatření č. 4 25. 04. 202228. 02. 2023
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí pro rok 2022 20. 04. 202226. 05. 2022
Zápis do MŠ Opočno 13. 04. 202204. 05. 2022
Státní pozemkový úřad (pozemkové úpravy) - Výzva oprávněným osobám-historická věcná břemena 29. 03. 202230. 03. 2023
Státní pozemkový úřad (pozemkové úpravy)-Oznámení o vyložení soupisu nároků 29. 03. 202215. 04. 2022
Rozpočtové opatření č. 3 28. 03. 202228. 02. 2023
Program jednání zastupitelstva obce 22. 03. 2022
Rozpočtové opatření č. 2 11. 03. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 11. 03. 2022
Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy 10. 03. 202222. 03. 2022
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 08. 03. 202229. 04. 2022
Veřejná vyhláška + návrh opatření obecné povahy (Bobr evropský) 04. 03. 202220. 03. 2022
Návrh rozpočtu DSO Vrchy 2022 02. 03. 202210. 01. 2024
Zápis k povinné školní docházce - ZŠ Opočno 02. 03. 2022
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 18. 02. 202207. 03. 2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - stav k 1.2.2022 16. 02. 202228. 02. 2023
Rozpočtové opatření č. 1 15. 02. 202228. 02. 2023
Povinně zveřejňované dokumenty-obec Semechnice 15. 02. 202211. 03. 2022
Opatření obecné povahy - MZE-22965/2021-15121 31. 01. 202210. 01. 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 24. 01. 202208. 02. 2022
Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 1. 2022 19. 01. 2022
Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 12. 01. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 11. 01. 202215. 02. 2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 11. 01. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty - obec Semechnice 10. 01. 202205. 01. 2023
Rozpočtové opatření č. 12 10. 01. 2022
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže 20. 12. 202104. 02. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty - DSO Vrchy 20. 12. 2021
Rozpočtové opatření č. 11 13. 12. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 13. 12. 2021
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce 08. 12. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty - Svazek obcí Vrchy 30. 11. 202120. 12. 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 29. 11. 202111. 01. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty 29. 11. 202113. 12. 2021
Záměr pronájmu sportovního klubu 29. 11. 2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 22. 11. 202131. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 22. 11. 202131. 12. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 22. 11. 202129. 11. 2021
Pozvánka na jednání DSO Vrchy 15. 11. 202125. 11. 2021
Rozpočtové opatření č. 10 11. 11. 2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva 10. 11. 2021 04. 11. 202110. 11. 2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19. 10. 202130. 11. 2021
Záměr prodeje části pozemku 15. 10. 202110. 11. 2021
Rozpočtové opatření č. 9 14. 10. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 14. 10. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 23. 09. 202114. 10. 2021
Rozpočtové opatření č. 8 23. 09. 2021
Volby 2021 - oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22. 09. 202109. 10. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 15. 09. 202131. 12. 2021
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 15. 09. 202123. 09. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 14. 09. 202131. 12. 2022
Povinně zveřejňované dokumenty 14. 09. 202123. 09. 2021
Rozpočtové opatření č. 7 14. 09. 2021
Volby 2021 - jmenování členů okrskové volební komise 13. 09. 202109. 10. 2021
Volby 2021 - Jmenování zapisovatele OVK 30. 08. 202109. 10. 2021
Volby 2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 24. 08. 2021
Veřejná vyhláška 16. 08. 202101. 09. 2021
Volby 2021 - Stanovení minimálního počtu členů OVK 02. 08. 2021
Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2020 14. 07. 2021
Rozpočtové opatření č. 6 14. 07. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 14. 07. 2021
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - DSO Vrchy 28. 06. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29. 6. 2021 od 18:00 hod 21. 06. 202129. 06. 2021
Záměr o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu obecního sportovního klubu 15. 06. 202114. 07. 2021
Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku obcí Vrchy 15. 06. 202114. 07. 2021
Záměr propachtování pozemků 07. 06. 202114. 07. 2021
Rozpočtové opatření č. 5. 03. 06. 2021
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Veřejná vyhláška 31. 05. 202119. 06. 2021
Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Vrchy za rok 2020 26. 05. 202114. 07. 2021
Státní pozemkový úřad - pozvánka na úvodní jednání 19. 05. 202104. 06. 2021
Soubor výstav Ruce vzhůru! v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou 10. 05. 202110. 05. 2021
Povinně zveřejňované dokumenty 10. 05. 202114. 07. 2021
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 ? duben 2021) 10. 05. 202126. 05. 2021
Oznámení o zjišťování průběhu hranic 03. 05. 202130. 06. 2021
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů - rok 2021 29. 04. 202101. 06. 2021
Veřejné jednání zastupitelstva obce 28. 04. 2021
Veřejná vyhláška 22. 04. 202131. 05. 2021
Oznámení obce Semechnice o povinně zveřejňovaných dokumentech 21. 04. 202114. 07. 2021
Oznámení obce Semechnice o povinně zveřejňovaných dokumentech 21. 04. 202121. 04. 2021
Rozpočtové opatření č. 8 20. 04. 202114. 07. 2021
Rozpočtové opatření č. 7 20. 04. 202114. 07. 2021
Oznámení DSO Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 07. 04. 202114. 07. 2021
Veřejná vyhláška 06. 04. 202122. 04. 2021
Veřejná vyhláška - I. vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 02. 04. 202118. 04. 2021
Rozpočtové opatření č. 4 01. 04. 2021
Rozpočtové opatření č. 3 31. 03. 2021
Záměr prodeje pozemku 30. 03. 202114. 07. 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - AquaServis 26. 03. 202110. 04. 2021
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2021 25. 03. 2021
Usnesení zastupitelstva obce č. 2 25. 03. 2021
Rozpočtové opatření č. 2 24. 03. 2021
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 17. 03. 202125. 03. 2021
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 15. 03. 202126. 03. 2021
DSO Vrchy - Oznámení dobrovolného svazku obcí Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech 02. 03. 202114. 07. 2021
Obecní úřad Semechnice - změna úředních hodin 02. 03. 202102. 03. 2021
Informace pro cestující - omezení provozu autobusových linek 02. 03. 202114. 07. 2021
Kotlíkové dotace 2020 02. 03. 202127. 09. 2021
Aktualizované seznamy nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2017 01. 03. 202131. 12. 2022
Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2021 01. 03. 2021
Mudr. Martina Vojtová - ordinační hodiny během stavu nouze 28. 02. 202127. 09. 2021
Marius Pedersen - platnost svozových známek 2019 28. 02. 202127. 09. 2021
Zápis do 1. třídy základní školy Opočno na rok 2020/21 28. 02. 202127. 09. 2021
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2021 22. 02. 2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kultura Rychnov nad Kněžnou 17. 02. 2021
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 08. 02. 202118. 02. 2021
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu 01. 02. 2021
Rozpočtové opatření č. 1 31. 01. 2021
Pozvánka na schůzi DSO Vrchy 21.1. 2021 13. 01. 202122. 01. 2021