Aktuality

Poplatky za svoz komunálního odpadu a psy

SVOZ A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2022

  • Svozový den středa (sudý týden)
  • Známka na rok 2021 je platná do 31. 3. 2022

POPLATKY ZA ODPAD NA ROK 2022 VE VÝŠI 500 KČ ZA OSOBU (1 známka na popelnici 120L/1 domácnost)
druhá známka bude poskytnuta za příplatek 1.200 Kč

POPLATKY ZA PSY VE VÝŠI 100 KČ/PSA

oba poplatky můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu (v úřední den Po.+St.  8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00) nebo bezhotovostně na účet obce 1242152319/0800, VARIABILNÍ SYMBOL = ČÍSLO POPISNÉ.

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DO 31. 3. 2022