Obec

Stručně o obci

Naše obec se nachází v podhůří Orlických hor na dohled Opočenského zámku. Leží podél obecní silnice vedoucí od Opočna směrem na Trnov.

Zeměpisná poloha: 50°15´30´´ severní šířky a 33°49´ východní délky.

Nadmořská výška: 280 m.

Obcí protéká řeka, tzv. jižní větev Zlatého potoka (dříve Opočenský náhon), odbočuje v Cháborách ze Zlatého potoka, tekoucího na Dobrušku.

Svým katastrálním územím zaujímá rozlohu 776 ha. Z toho je 579 ha zemědělské půdy, 74 ha lesní půdy, 68 ha vodní plocha, 16 ha zastavěná plocha a 39 ha je zařazeno do ostatních ploch.

První sčítání obyvatelstva v roce 1889 uvádí počet celkem 692 trvale bydlících obyvatel. V průběhu let počet neustále klesal, až se ustálil na nynějších 361.