Hlavní strana
Obecní úřad O obci

 

Úřední deska byla aktualizována 15.1. 2018

 

Starý film sestříhaný ze záběrů paní učitelky Anny Hlaváčkové a fotogalerie ze školního srazu

 

Kulturní a sportovní kalendář

Nejbližší akce:

sobota 27.1.  -  17:00    Přednáška Nový Zéland - Jižní ostrov


          celý kalendář akcí        

 

  Obec obdržela finanční podporu na zpracování projektové dokumentace  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  formou investiční dotace ve výši 120.000,- Kč.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti program obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti - Životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Název programu: Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Výše dotace na revitalizaci požární nádrže v Semechnicích činíKč 336 000,-.

  Obec obdržela finanční podporu na realizaci stavby  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje v částce 1.700.000 Kč.


REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

 


Obec Semechnice podává žádost o dotaci do 3. výzvy MAS POHODA - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I
                      Název projektu:
                       CHODNÍK A PARKOVACÍ STÁNÍ V OBCI SEMECHNICE
Stručný popis projektu:
  V rámci realizace projektu bude vybudován nový chodník se sníženými vjezdy k RD podél silnice III/3203 směrem na Záhornici. Touto realizací bude vyřešeno zpřístupnění stávajících objektů a přilehlého hřbitova. Navržený chodník v šíři 2 m navazuje na stávající chodník ukončený za hranicí křižovatky silnic III. tříd. Ve staničení km 0,153 je chodník ukončen místem pro přecházení a do konce úpravy (k místnímu hřbitovu) je navržen levostranný chodník v šíři 1,5 m. V celé délce pravostranného chodníku je navržen asfaltový pás. Po levé straně této komunikace jsou navržena parkovací stání k přilehlým rodinným domům.
  Dále bude vybudován nový chodník v přidruženém dopravním prostoru silnice III/29840 směrem na Opočno. Jeho šířka je 1,5 m a navazuje na chodník u zastávky BUS. 


     15.1. 2018         Úřední deska         vyvěšeno do  28.2. 2018     

Výsledky 1. kola voleb prezidenta ČR v Semechnicích

výsledky 1. kola


     10.1. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Tříkrálová sbírka na Dobrušsku

  Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po osmnácté, na Dobrušsku po sedmnácté. V ČR se jí účastní každoročně kolem 60ti dobrovolníků a loni přesáhla poprvé 100 mil. Kč. Tahle sbírka v sobě ale nese hlubší rovinu než pouhé shromažďování peněz…..je vlastně velkým řetězcem dávání .... více zde ...

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018


     14.12. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  22.12. 2017          Proběhlo     

Pozvánka na první zasedání Okrskových volebních komisí

více ....


     5.12. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  13.12. 2017          Proběhlo     

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

   Zastupitelstvo Obce Semechnice zve občany na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA  OBCE, které se koná 13.12. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

více ....


     29.11. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné platné od 1.1. 2017 - změna

Změna struktury nákladových položek

dokument zde ...


      27.11. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  5.12. 2017          Proběhlo     

Pozvánka na schůzi DSO Vrchy

Pozvánka na schůzi Dobrovolného svazku obcí Vrchy, která se koná 5.12.2017

Dokument


      24.11. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  13.12. 2017          Proběhlo     

Návrh rozpočtu na rok 2018

Dokument


      31.8. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  16.9. 2017          Proběhlo     

Nařízení obce č.1/2017,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

více se dočtete v dokumentu zde ....


     27.3. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  30.6. 2017          Proběhlo     

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

 Zastupitelstvo obce Semechnice se na svém zasedání dne 22.března 2017 usnesením číslo 1/2017 usneslo .... více zde


     22.3. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  31.5. 2017          Proběhlo     

Závěrečný účet obce za rok 2017

 více v dokumentu ....


     8.2. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Pravidla požární bezpečnosti

Komíny a topidla - domácnost - v případě požáru - pálení klestí - podnikající fyzické a právnické osoby

celý dokument k přečtení zde ...


     26.2. 2015         Úřední deska         vyvěšeno do  31.12. 2022     

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2016

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Průvodní dopis

Seznam v programu Office Excel zde