Hlavní strana Obecní úřad O obci

 

Úřední deska byla aktualizována 9.1. 2019

  

Kulturní a sportovní kalendář

Nejbližší akce

Pátek  1.2. 2019    20:00    Obecní ples za hudebního doprovodu pana Maisnera


Sobota 19.1. 2019  -  17:00  Přednáška Tanzanie safari - poslední ráj – Mgr.Martin Duben

S lítostí vám musíme oznámit, že přednáška pana Martina Dubna je zrušená, pan Duben musel náhle vycestovat do zahraničí. Omlouváme se, jestli měl někdo už naplánovaný večer

                        celý kalendář akcí                  

 

9.1. 2019 Úřední deska vyvěšeno do  9.2. 2019               

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

článek o tříkrálové sbírce na Opočensku, Dobruššku a v Tynýšti nad Orlicí

výtěžek Tříkrálové sbírky 2019

7.1. 2019 Úřední deska vyvěšeno do  -.-. 2019               

Oznámení Dobrovolného svazku Vrchy o povinně zveřejňovaných dokumentech

dokument

3.12. 2018 Úřední deska vyvěšeno do  12.12. 2018  Proběhlo

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

   Zastupitelstvo Obce Semechnice zve občany na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA  OBCE, které se koná 11.12. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

více ....

14.9. 2018 Úřední deska vyvěšeno do  -.-. 2018               

 Upozornění vodoprávního úřadu ...

... na nízké průtoky ve vodních tocích na území ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška v souvislosti s výskytem hydrologického sucha

celý dokument k přečtení zde ...

4.9. 2018 Neoficiální oznámení OÚ

 Bezplatná právní pomoc seniorům

celý dokument k přečtení zde ...

2.7. 2018 Neoficiální oznámení OÚ

 Informační leták MVČR

Informační leták MVČR k vydávání nových občanských průkazů s čipem

celý dokument k přečtení zde

23.3. 2018 Neoficiální oznámení OÚ

Jógové hrátky pro děti a cvičení pro zdraví pro všechny věkové kategorie

celý dokument k přečtení zde ...

9.3. 2018 Úřední deska vyvěšeno do  -.-. 2018               

Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2018

dokument

28.2. 2018 Úřední deska vyvěšeno do  -.-. 2018               

Oznámení o vydání Územního plánu Semechnice

Dokument si přečtete po klinutí zde ...

29.11. 2018 Neoficiální oznámení OÚ

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné platné od 1.1. 2017 - změna

Změna struktury nákladových položek

dokument zde ...

31.8. 2018 Nařízení obce

Nařízení obce č.1/2017

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

více se dočtete v dokumentu zde ....

27.3. 2018 Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Semechnice se na svém zasedání dne 22.března 2017 usnesením číslo 1/2017 usneslo .... více zde

26.5. 2018 Úřední deska vyvěšeno do  -.-. 2018               

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2016

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Průvodní dopis

Seznam v programu Office Excel zde  Obec obdržela finanční podporu na zpracování projektové dokumentace  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  formou investiční dotace ve výši 120.000,- Kč.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti program obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti - Životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Název programu: Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Výše dotace na revitalizaci požární nádrže v Semechnicích činíKč 336 000,-.

  Obec obdržela finanční podporu na realizaci stavby  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje v částce 1.700.000 Kč.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Obec Semechnice podává žádost o dotaci do 3. výzvy MAS POHODA - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I                       Název projektu:                        CHODNÍK A PARKOVACÍ STÁNÍ V OBCI SEMECHNICE Stručný popis projektu:   V rámci realizace projektu bude vybudován nový chodník se sníženými vjezdy k RD podél silnice III/3203 směrem na Záhornici. Touto realizací bude vyřešeno zpřístupnění stávajících objektů a přilehlého hřbitova. Navržený chodník v šíři 2 m navazuje na stávající chodník ukončený za hranicí křižovatky silnic III. tříd. Ve staničení km 0,153 je chodník ukončen místem pro přecházení a do konce úpravy (k místnímu hřbitovu) je navržen levostranný chodník v šíři 1,5 m. V celé délce pravostranného chodníku je navržen asfaltový pás. Po levé straně této komunikace jsou navržena parkovací stání k přilehlým rodinným domům.   Dále bude vybudován nový chodník v přidruženém dopravním prostoru silnice III/29840 směrem na Opočno. Jeho šířka je 1,5 m a navazuje na chodník u zastávky BUS. 

Dokončení místní komunikace na pozemku par. č. 1101, k. ú. Semechnice

  Záměrem projektu je obnova slepé místní obslužné komunikace v celkové délce 132,76 m (pozemek par.č. 1101) , která slouží pro obsluhu stávajících rodinných domků.

 V současné době je uvedená komunikace nevyhovující. Je nezpevněná, kryt je tvořen štěrkem. Šířka komunikace je proměnné šířky pohybující se mezi 5 – 6 m. Komunikace volně navazuje na okolní zelené plochy. Niveleta stávající nezpevněné komunikace je značně zvlněná a není dostatečně zajištěno odvedení srážkové vody.  V rámci projektu je počítáno s výměnou povrchu dané komunikace za asfalt. Současný povrch vozovky bude v celé ploše odstraněn, následně bude provedeno nové podloží pro položení nové asfaltové vrstvy. Podél komunikace budou osazeny obrubníky. Dále dojde k pokládce nové betonové dlažby v místě sjezdů do přilehlých rodinných domů.

 Dokončení místní komunikace přispěje ke zvýšení bezpečnosti motorové dopravy a zároveň dojde k rozvoji občanské vybavenosti obce a tím větší spokojenosti obyvatel obce.

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE