Hlavní strana Obecní úřad O obci

 

Úřední deska byla aktualizována 20.2. 2017

 

Kulturní a sportovní kalendář pro zimu a jaro

Nejbližší akce:

sobota 25.2.  -  14:30  - Dětský karneval

 

         celý kalendář akcí        

  Obec obdržela finanční podporu na zpracování projektové dokumentace  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  formou investiční dotace ve výši 120.000,- Kč.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti program obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti - Životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Název programu: Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Výše dotace na revitalizaci požární nádrže v Semechnicích činíKč 336 000,-.

  Obec obdržela finanční podporu na realizaci stavby  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje v částce 1.700.000 Kč.


REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

 

 


     9.2. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  23.2. 2017    

Návrh plánu péče o přírodní památku Broumarské slatiny

   Dokument k přečtení zde


     8.2. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Pravidla požární bezpečnosti

Komíny a topidla - domácnost - v případě požáru - pálení klestí - podnikající fyzické a právnické osoby

celý dokument k přečtení zde ...


     2.2. 2017         Neoficiální oznámení OÚ         zveřejněno do  30.4. 2017     

 Zápis pro školní rok  2017/2018

  Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2017.

  Bližší informace a přesné datum konání zápisu v ZŠ Opočno budou na webových stránkách ZŠ Opočno zveřejněny 1.3. 2017.

Předběžné informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


     18.1. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  2.2. 2017         Proběhlo     

Veřejná vyháška - Návrh opatření obecné povahy

   Dokument k přečtení zde


     11.1. 2017         Neoficiální oznámení OÚ         zveřejněno do  31.3. 2017     

 Výsledky letošní tříkrálové sbírky

Zhodnocení tříkrálové sbírky si můžete přečíst zde .... a výsledky najdete zde ....

 


     29.11. 2016         Úřední deska         vyvěšeno do  8.12. 2016          Proběhlo     

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

   Zastupitelstvo Obce Semechnice zve občany na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA  OBCE, které se koná 7.12. 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

více ....


     22.11. 2016         Úřední deska         vyvěšeno do  8.12. 2016          Proběhlo     

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

   Více čtěte zde ....... Dokument


     22.9. 2016         Neoficiální oznámení OÚ    

 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj . . .

. . . . upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od 1.9.2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování tržeb. Více se dočtete zde . . . .


     10.8. 2016         Úřední deska         vyvěšeno do  10.2. 2017          Proběhlo     

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel

Více čtěte zde ....... Dokument


     15.6. 2016         Úřední deska         vyvěšeno do  30.6. 2017     

Eletronická evidence tržeb

   Informace o nastávající Elektronické evidenci tržeb  .... více ....


     21.3. 2016         Neoficiální oznámení OÚ    

 FINANČNÍ ZPŮSOBILOST V DOPRAVĚ

Obecní živnostenský úřad Dobruška - informace pro dopravce

  Upozorňujeme dopravce provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče), že také v roce 2016 platí  povinnost prokázat finanční způsobilost. Více čtěte zde ... 


     26.2. 2015         Úřední deska         vyvěšeno do  31.12. 2022     

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2016

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Průvodní dopis

Seznam v programu Office Excel zde