Hlavní strana
Obecní úřad O obci

 

Úřední deska byla aktualizována 9.3. 2018

 

Starý film sestříhaný ze záběrů paní učitelky Anny Hlaváčkové a fotogalerie ze školního srazu

 

Kulturní a sportovní kalendář

Nejbližší akce:


pondělí  30.4. - 18:00 - Čarodějnice


          celý kalendář akcí        

 

  Obec obdržela finanční podporu na zpracování projektové dokumentace  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“  formou investiční dotace ve výši 120.000,- Kč.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti program obnovy venkova 2016 Královéhradeckého kraje.

  Obec Semechnice obdržela podporu z dotační oblasti - Životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje. Název programu: Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží. Výše dotace na revitalizaci požární nádrže v Semechnicích činíKč 336 000,-.

  Obec obdržela finanční podporu na realizaci stavby  s názvem „Rozšíření vodovodu Semechnice – Římanský kopec“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje v částce 1.700.000 Kč.


REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

 


Obec Semechnice podává žádost o dotaci do 3. výzvy MAS POHODA - IROP - BEZPEČNOST DOPRAVY I
                      Název projektu:
                       CHODNÍK A PARKOVACÍ STÁNÍ V OBCI SEMECHNICE
Stručný popis projektu:
  V rámci realizace projektu bude vybudován nový chodník se sníženými vjezdy k RD podél silnice III/3203 směrem na Záhornici. Touto realizací bude vyřešeno zpřístupnění stávajících objektů a přilehlého hřbitova. Navržený chodník v šíři 2 m navazuje na stávající chodník ukončený za hranicí křižovatky silnic III. tříd. Ve staničení km 0,153 je chodník ukončen místem pro přecházení a do konce úpravy (k místnímu hřbitovu) je navržen levostranný chodník v šíři 1,5 m. V celé délce pravostranného chodníku je navržen asfaltový pás. Po levé straně této komunikace jsou navržena parkovací stání k přilehlým rodinným domům.
  Dále bude vybudován nový chodník v přidruženém dopravním prostoru silnice III/29840 směrem na Opočno. Jeho šířka je 1,5 m a navazuje na chodník u zastávky BUS. 


     23.3. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Jógové hrátky pro děti a cvičení pro zdraví pro všechny věkové kategorie

celý dokument k přečtení zde ...


     19.3. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Zápis do 1. ročníku ZŠ Opočno

 ...  se koná ve čtvrtek 19. dubna 2018 a v pátek 20. dubna 2018 v oba dny od 14 hod. do 17 hod. v budově č. p. 4 (u kostela) na Trčkově náměstí.

celý dokument k přečtení zde ...


     9.3. 2018         Úřední deska    

Návrh rozpočtu DSO Vrchy na rok 2018

dokument


     28.2. 2018        Úřední deska    

Oznámení o vydání Územního plánu Semechnice

Dokument si přečtete po klinutí zde ...


     6.2. 2018        Úřední deska         vyvěšeno do  14.2. 2018          Proběhlo     

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

   Zastupitelstvo Obce Semechnice zve občany na veřejné zasedání ZASTUPITELSTVA  OBCE, které se koná 14.2. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

více ....


     15.1. 2018         Úřední deska         vyvěšeno do  28.2. 2018          Proběhlo     

Výsledky 1. kola voleb prezidenta ČR v Semechnicích

výsledky 1. kola


     10.1. 2018         Neoficiální oznámení OÚ    

 Tříkrálová sbírka na Dobrušsku

  Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po osmnácté, na Dobrušsku po sedmnácté. V ČR se jí účastní každoročně kolem 60ti dobrovolníků a loni přesáhla poprvé 100 mil. Kč. Tahle sbírka v sobě ale nese hlubší rovinu než pouhé shromažďování peněz…..je vlastně velkým řetězcem dávání .... více zde ...

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018


     29.11. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné platné od 1.1. 2017 - změna

Změna struktury nákladových položek

dokument zde ...


      31.8. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  16.9. 2017          Proběhlo     

Nařízení obce č.1/2017,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

více se dočtete v dokumentu zde ....


     27.3. 2017         Úřední deska         vyvěšeno do  30.6. 2017          Proběhlo     

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

 Zastupitelstvo obce Semechnice se na svém zasedání dne 22.března 2017 usnesením číslo 1/2017 usneslo .... více zde


     8.2. 2017         Neoficiální oznámení OÚ    

 Pravidla požární bezpečnosti

Komíny a topidla - domácnost - v případě požáru - pálení klestí - podnikající fyzické a právnické osoby

celý dokument k přečtení zde ...


     26.2. 2015         Úřední deska         vyvěšeno do  31.12. 2022     

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2. 2016

Dle zákona je k tomuto možné se přihlásit až do 31.12.2022

Průvodní dopis

Seznam v programu Office Excel zde