Archiv

Veřejné jednání zastupitelstva obce

ikona článku

Zastupitelstvo obce Semechnice zve občany na

 

 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE SEMECHNICE

 

 

dne 5. 5. 2021 od 18:00 hod

v zasedací místnosti obecního úřadu

 

 

 

PROGRAM:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Prodej pozemku dle zveřejněného záměru
  3. Schválení výsledku výběrového řízení na dopravní automobil pro hasiče
  4. Schválení výsledku výběrového řízení na opravu chodníku a autobusové zastávky u školy
  5. Žádost vlastníků o stanovisko k prodloužení kanalizace a zpevněné cesty
  6. Rozpočtové opatření č. 3
  7. Smlouva o zřízení věcného břemene s Povodí Labe, státní podnik
  8. Ostatní