Aktuality

Kotlíkové dotace

ikona článku

Dovoluji si Vás informovat o tom, že Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude
vyhlášena ve druhé polovině června 2023.
Tato výzva bude opět zaměřena na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Finanční podpora se bude vztahovat na pořízení
tepelného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši
dotace 130 000 Kč).
Žadatel zároveň musí splnit podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti, za kterou je považována taková
domácnost, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně
nebo žadatel či další osoba z domácnosti pobírá příspěvek na bydlení.
Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího
zdroje vytápění do konce srpna 2023, popř. v další výzvě, která je plánována na jaro 2024.
Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové
dotace (kotliky.kr-kralovehradecky.cz).
Veškeré dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v pracovní dny od 8 do 16 hod
nebo na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.