Aktuality

Místní poplatky - svoz a likvidace komunálního odpadu pro rok 2024 a poplatek za psy

Svoz KO 2024
- svozový den zůstává stejný - středa (sudý týden)
- známka na popelnicích z roku 2023 je platná do 31. 3. 2024
- výše poplatku pro rok 2024 je 750 Kč/osoba (obecně závazná vyhláška obce Semechnice viz. úřad/vyhlášky a nařízení)

Poplatek za psa 2024
- poplatek za psa zůstává pro rok 2024 stejný 100 Kč/1 psa (obecně závazná vyhláška obce Semechnice - viz. úřad/vyhlášky a nařízení)

Upřednostňujeme placení poplatků prostřednictvím bankovního účtu (č. účtu: 1242152319/0800), variabilní symbol = číslo popisné