Úřední deska
Záměr prodeje pozemku

Obec Semechnice oznamuje záměr prodeje části pozemku dle zákona č. 128/2000 sb., parcelní číslo 1053/42- ostatní plocha v k.ú. Semechnice o celkové výměře 214 m2.


Úřední deska - archiv změn